11/2015 teh­ty yri­tys­jär­jes­te­ly­jä,  Van­taan Anten­nia­sen­nus on nyt Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki Oy:n apu­toi­mi­ni­mi. Ter­ve­tu­loa Van­taan Anten­nia­sen­nuk­sen van­hat ja uudet asiak­kaat Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki Oy:n asiakkaiksi.